Noi reglementări privind Sistemul Național Electronic de Plată Online

În Monitorul Oficial nr. 920 din 27 septembrie 2021 a fost publicată Decizia nr. 34/2021 a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României pentru aprobarea normelor metodologice și tehnice de aplicare a HG nr. 1.235/2010 privind Sistemul național electronic de plată online.

În actul normativ se precizează că dezvoltarea, implementarea, administrarea și operarea Sistemului Național Electronic de Plată Online (SNEP) se realizează de către Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). Adresa de internet la care este disponibil SNEP este www.ghiseul.ro. Intervalul orar zilnic de plată prin acest sistem pentru contribuabil este 00,00-24,00, de luni până duminică.

În vederea furnizării de servicii de acceptare de plăți electronice prin intermediul SNEP, instituțiile de credit vor încheia o convenție cu operatorul sistemului. În vederea încheierii convenției, instituția de credit acceptatoare va transmite operatorului SNEP o cerere de înregistrare în acest sens. Operatorul SNEP are obligația de a încheia convenția cu instituțiile de credit în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la solicitarea instituției de credit, în condițiile în care instituția de credit acceptatoare va respecta cerințele obligatorii din convenție. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea convenției, operatorul SNEP are obligația activării contului instituției de credit și de a transmite acesteia, prin mijloace securizate, informațiile de autentificare. În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință de către operatorul SNEP asupra înregistrării instituției de credit, acesta are obligația de a actualiza lista tuturor instituțiilor de credit prin intermediul SNEP, disponibilă public pe pagina de internet www.ghiseul.ro.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by