MF propune prorogarea termenului privind preluarea activității de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță emise de organul fiscal central de la 1 octombrie 2021 la 31 martie 2022

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare publică, un proiect de OUG pentru modificarea articolului unic din OUG nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Inițiatorii propun, prin acest proiect, prorogarea termenului prevăzut la la art. II – Dispoziții tranzitorii, punctul 9 și la  art. III – Dispoziții finale, din Legea nr. 295/2020, cu privire la preluarea activității de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul fiscal central de la data de 1 octombrie 2021 la data de 31 martie 2022. 

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by