Noi reglementări privind informarea ONPCSB de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali

În Monitorul Oficial nr. 899 din 20 septembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 380/2021 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind informarea ONPCSB de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (71) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Actul normativ reglementează forma și modalitatea de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a informării cu privire la orice neconcordanță dintre informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile pe care le dețin entitățile raportoare cu privire la aceștia, în temeiul art. 19 alin. (71) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare. Informarea se realizează conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din acest ordin.

Actul normativ prevede că obligația de transmitere a informării revine entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019. Potrivit articolului citat, în categoria entităților raportoare care au această obligație sunt incluși și experții contabili și contabilii autorizați, auditorii, evaluatorii autorizați, consultanții fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, alte persoane care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistență sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by