30 noiembrie, termenul-limită de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează că, potrivit legislației, operatorii economici au obligația de a asigura conectarea la distanță a caselor de marcat (aparate de marcat electronice fiscale – AMEF), în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordinul Președintelui ANAF nr. 435/25.03.2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din OUG. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere monitorizare a datelor fiscale al ANAF.

Termenul-limită de conectare a AMEF este 30 noiembrie 2021 pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatorii economici încadrați în categoria contribuabililor mici și mijlocii.

Informarea emisă de ANAF vine în întâmpinarea contribuabililor vizați de legislația în vigoare cu scopul de a preveni eventualele probleme privind conectarea AMEF, potențial generate de numărul ridicat de solicitări anticipat pe finalul perioadei și evitării penalizărilor aferente neconectării acestora la sistemul informatic al MF-ANAF.

Potrivit organului fiscal, conectarea AMEF la serverele ANAF presupune renunțarea la anumite declarații care se depun periodic de către contribuabili, având ca efect simplificarea obligațiilor declarative.

Totodată, ANAF precizează că, în situația în care sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice, contribuabilii au obligația completării și transmiterii declarației prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul Președintelui ANAF nr. 435/25.03.2021, până la termenul anterior menționat.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by