ANAF a publicat, pentru consultare publică, proiectul privind natura informațiilor pe care contribuabilul/ plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat în consultare publică un proiect de ordin privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare al acestuia, procedura de transmitere, precum și termenele de depunere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să depună fișierul standard de control fiscal. Demersul are loc în contextul în care, în Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021, a fost publicată OG nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, prin care a fost introdus articolul 591, cu următorul cuprins:

„ART. 591

Obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal

(1) Contribuabilul/Plătitorul are obligația de a depune la organul fiscal central o declarație cuprinzând informații din evidența contabilă și fiscală, denumită în continuare fișierul standard de control fiscal.

(2) Fișierul standard de control fiscal se depune în format electronic, la termenul stabilit prin ordin al președintelui ANAF.

(3) În cazul în care depunerea fișierului standard de control fiscal nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea sa, data înregistrării fișierului valid este data din mesajul transmis inițial cu condiția depunerii de către contribuabil/plătitor a unui fișier valid în termen de 5 zile lucrătoare după termenul prevăzut la alin. (2).

(4) Natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, precum și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să depună fișierul standard de control fiscal se aprobă prin ordin al președintelui ANAF.

(5) Procedura de transmitere a fișierului standard de control fiscal, precum și condițiile în care se realizează transmiterea se aprobă prin ordin al președintelui ANAF.

Astfel, proiectul de ordin reglementează următoarele:

 Natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal (SAF-T), prevăzută în anexa nr. 1 la ordin.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by