A fost actualizat Codul fiscal cu legislația europeană în domeniu

Executivul a aprobat propunerea Ministerului Finanțelor de modificare și completare a Codului fiscal în ceea ce privește impozitul pe profit, impozitul pe venit pentru rezidenți și nerezidenți, contribuțiile sociale obligatorii, informează ministerul, într-un comunicat. Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aduce și o serie de clarificări necesare în domeniul taxei pe valoarea adăugată referitoare la comerțul electronic. Potrivit reprezentanților ministerului, actul normativ transpune legislația europeană în domeniu și cuprinde măsuri legate de:

Impozitul pe profit:

1. Regimul fiscal al dividendelor primite de persoane juridice române din statele membre ale UE prin transpunerea Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre;

2. Modificarea regimului fiscal aplicabil ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, în sensul majorării limitei de deducere de la 30 la 50%, de la 1 ianuarie 2022;

3. Reformularea prevederilor actuale ale art. 403 din Codul fiscal în ceea ce privește transpunerea unor prevederi referitoare la „impozitarea la ieșire” din Directiva 2016/1164/UE;

4. Modificarea prevederilor referitoare la impozitarea dividendelor distribuite și neplătite până la sfârșitul anului respectiv în care s-a aprobat distribuirea acestora.

Impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii:

1. Includerea în veniturile din activități agricole stabilite pe baza normelor de venit a unor soiuri de plante necesare pentru furajarea animalelor;

2. Reglementarea posibilității angajatorului rezident fiscal român sau a angajatorului care nu este rezident fiscal român și care intră sub incidența legislației europene în domeniul securității sociale de a opta pentru calculul, reținerea și plata contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii în cazul persoanelor fizice care obțin venituri de natură salarială reprezentând avantaje în bani și/sau în natură de la terți care nu sunt rezidenți fiscali români;

3. Este clarificată situația contribuabililor care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere, situate în locuințe proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea, în sensul în care se propune ca obligația de a determina venitul net anual în sistem real și de a completa Registrul de evidență fiscală să fie instituită pentru anul fiscal următor;

4. Au fost introduse modificări referitoare la impozitarea dividendelor distribuite persoanelor fizice, care nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora;

5. Clarificarea modalității de determinare a impozitului datorat în cazul veniturilor din jocuri de noroc, precum cazinouri, cluburi de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei;

6. Reglementarea la nivelul legislației primare a posibilității depunerii de către contribuabil a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” la entitățile nonprofit/unitățile de cult și clarificarea modului de utilizare a acestor sume de către beneficiar. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligația de a-i transmite prin mijloace electronice organului fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui ANAF.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by