Normele tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 812 din 24 august 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1241/2021 al ANAF pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România. Normele stabilesc modul de funcționare în România a sistemului de gestionare a contingentelor tarifare deschise prin reglementări ale UE, administrate de Comisia Europeană – Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD), în conformitate cu ordinea cronologică a datelor de acceptare a declarațiilor vamale de punere în liberă circulație a mărfurilor, după principiul „primul venit, primul servit”.

Potrivit actului normativ, cererea de alocare a contingentului tarifar se întocmește de către declarantul vamal numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) contingentul tarifar este deschis printr-o reglementare unională în vigoare; b) balanța acestuia nu este epuizată.

Cererea de alocare se depune prin completarea declarației vamale sub formă electronică.

În situația în care contingentul tarifar este considerat critic în conformitate cu art. 53 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, în aplicarea prevederilor art. 153 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, liberul de vamă pentru mărfuri este condiționat de constituirea unei garanții. Garanția trebuie să acopere diferența de cuantum al taxelor la import și altor taxe aplicabile în situația în care nu se acordă tratamentul tarifar favorabil prevăzut în cadrul contingentului tarifar.

Cererea de alocare se consideră a fi depusă odată cu acceptarea la biroul vamal a declarației vamale sub formă electronică, însoțită de documentele justificative, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din anexa la OPANAF nr. 1.885/2016.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by