ANAF intenționează să modifice formularul 085 – „Opțiune privind aplicarea/ încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției un proiect de ordin pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicãrii prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”. Demersul are loc în contextul în care prin OUG nr. 59/2021 au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în domeniul taxei pe valoarea adăugată, printre modificările aduse regăsindu-se abrogarea art. 278 alin. (8)-(12) din Codul fiscal și preluarea acestor dispoziții în cuprinsul unui nou articol, art. 2781 „Pragul pentru persoanele impozabile care efectuează operațiunile prevăzute la art.275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h)”.

În Referatul de aprobare a actului normativ, inițiatorii menționează că, potrivit dispozițiilor acestui nou articol, regulile anterioare aplicabile pentru stabilirea locului prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică (prevăzute la art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal) au fost extinse și pentru stabilirea locului livrării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță (prevăzute la art. 275 alin. (2) din Codul fiscal). Astfel, potrivit prevederilor art. 2781 alin.(3), persoanele impozabile stabilite în România care prestează servicii către persoane neimpozabile stabilite în alt stat membru sau care expediază ori transportă bunuri către un alt stat membru, iar valoarea totală, fără TVA, a operațiunilor nu depășește, în anul calendaristic curent, 10.000 euro (46.337 lei) și nici nu a depășit această sumă în cursul anului calendaristic precedent, au dreptul de a opta ca locul livrării sau prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h), respectiv locul în care se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client sau locul unde beneficiarul este stabilit (în cazul serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică). Opțiunea se aplică pentru cel puțin doi ani calendaristici.

În prezent, pentru exercitarea opțiunii ca locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică să fie stabilit potrivit art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, se utilizează formularul (085) „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, aprobat prin OPANAF nr. 1783/2019.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by