MF va opera modificări la Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante

Ministerul Finanțelor a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru modificarea OMFP nr.2810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 iulie 2020. Inițiatorii reamintesc, în referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (în forma inițială) s-a creat posibilitatea restructurării obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal central, bazată pe un plan de restructurare, test al creditorului privat prudent, plată eșalonată și supraveghere fiscală pe perioada înlesnirii, reglementată de capitolul I din acest act normativ, pentru debitorii persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice și a unităților administrativ-teritoriale, aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență. În baza art. 37 alin. (1) din OG nr. 6/2019, s-a emis OMFP nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

OG nr. 6/2019 a fost modificată și completată ulterior printr-o serie de acte normative. În acest context, în vederea armonizării prevederilor OMFP nr. 2810/2019 cu modificările și completările care au intervenit în OG nr. 6/2019, acesta a fost modificat și completat prin OMFP nr. 3126/2019 și prin OMFP nr. 2998/2020. Ulterior, prin OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene au fost continuate măsurile reglementate prin OG nr. 6/2019, în sensul includerii în sfera obligațiilor bugetare pentru care se poate acorda restructurarea a obligațiilor bugetare restante până la 31 decembrie 2020.

Proiectul supus acum consultării publice de către MF – elaborat în vederea armonizării prevederilor OMFP nr. 2810/2019 cu modificările și completările care au intervenit în OG nr. 6/2019 prin modificările și completările aduse de OUG nr. 226/2020 – conține prevederi cu privire la extinderea ariei de cuprindere a obligațiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligațiilor bugetare, de la 31 iulie 2020 la 31 decembrie 2020, inclusiv.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by