20 iulie, data-limită pentru solicitarea ajutorului de stat HoReCa

După cum am mai informat, mâine, 20 iulie a.c., se încheie perioada în care firmele din domeniul HoReCa pot aplica pentru ajutorul de stat prevăzut de OUG nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a colaborat în această perioadă și colaborează în continuare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) pentru actualizarea permanentă a bazei de date a experților contabili importată în platforma dedicată schemei de ajutor pentru domeniul HoReCa, pentru încărcarea rapoartelor de expertiză contabilă extrajudiciară necesare în vederea solicitării ajutorului de stat.

Precizăm că astăzi, 19 iulie, la ora 23.00, se va realiza o ultimă actualizare a bazei de date conținând experții contabili persoane fizice care au viză de exercitare pentru anul în curs și care au, astfel, dreptul de a întocmi și semna raportul de expertiză contabilă extrajudiciară.

Astfel, recomandăm membrilor CECCAR experți contabili care urmează să încarce rapoartele în platforma informatică pusă la dispoziție de MEAT să verifice baza de date în vederea identificării unor eventuale neconcordanțe și, în situația în care acestea există, să transmită către filialele din județul de reședință o notificare în acest sens astăzi, 19 iulie, până la ora 12.00, pentru a putea realiza corecturile necesare.

Reamintim că în aplicație se poate selecta exclusiv persoana fizică ce a întocmit și semnat raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, chiar dacă potențialul beneficiar al ajutorului colaborează cu o societate de expertiză contabilă sau de audit pentru întocmirea raportului. În aplicația administrată de STS se va introduce codul de identificare profesională (codul folosit la logare) al persoanei fizice expert contabil care a semnat raportul.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by