Procedura de aplicare a prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 1.071/2021 al ANAF pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 703 din 15 iulie 2021. Actul normativ are ca scop definirea acțiunilor ce trebuie efectuate de organele de inspecție fiscală, în situația expres prevăzută la articolul menționat, respectiv în situația în care, în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală, se fac constatări în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecției fiscale și pentru care sunt aplicabile prevederile articolului 132 din același act normativ.

Potrivit OPANAF nr. 1.071/2021, această procedură presupune derularea a cinci acțiuni:

♦ încheierea, în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală, a unui proces-verbal, în condițiile prevăzute la art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

♦ stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor, după caz, precum și a perioadelor impozabile pentru care au fost făcute constatări înscrise în procesul-verbal menționat anterior, privind eventuala săvârșire a unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecției fiscale;

♦ întocmirea, avizarea și aprobarea referatului pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecție fiscală sau pentru justificarea întocmirii raportului de inspecție fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuții și anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală, ținând cont de cele stabilite la punctul anterior;

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by