ANAF propune noi reglementări privind contractele de fiducie

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat în consultare publică un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost instituită obligativitatea transmiterii către organul fiscal central de informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul real al fiduciilor și organizarea la nivel central a registrului fiduciilor. Potrivit art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea nulității absolute, contractul de fiducie și modificările sale trebuie să fie înregistrate, la cererea fiduciarului, în termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului.

Pentru aplicarea acestor prevederi a fost emis OPANAF nr. 816/2020, prin care a fost aprobată procedura de înregistrare a contractelor de fiducie la organul fiscal central, organizarea și funcționarea Registrului central al fiduciilor, precum și modelul și conținutul formularului „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie”. Reglementările referitoare la organizarea Registrului central al fiduciilor au fost modificate și completate prin OUG nr. 111/2020. Modificările au vizat, în principal:  extinderea sferei de cuprindere a Registrului central al fiduciilor, fiind instituită obligația de înregistrare în acest registru și a construcțiilor juridice similare fiduciilor; ▪ instituirea obligației instituțiilor raportoare și a autorităților de a informa Oficiul și autoritățile care gestionează aceste registre cu privire la orice neconcordanță între informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin; ▪ instituirea obligației autorităților care gestionează registrele beneficiarilor reali să înscrie în respectivele registre, de îndată, o mențiune provizorie cu privire la existența unei neconcordanțe.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by