IMM Invest România: Noi modificări. Printre altele, au crescut plafoanele reprezentând ajutorul de stat și a fost prelungită valabilitatea schemei de ajutor de stat

În Monitorul Oficial nr. 644 din 20 iunie 2021 a fost publicată OUG nr. 67/2021 pentru modificarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din OUG nr. 42/2020, și a OUG nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din OUG nr. 42/2020. Promovarea actului normativ are la bază prelungirea de către Comisia Europeană a valabilității Cadrului temporar până la data de 31 decembrie 2021, precum și extinderea sferei de aplicare a acestuia prin majorarea plafoanelor aferente anumitor măsuri. De asemenea, s-au avut în vedere rezultatele pozitive obținute până în prezent în implementarea programului IMM Invest România. În acest context, prin OUG nr. 67/2021 au fost aduse următoarele modificări:

creșterea plafoanelor reprezentând ajutor de stat la 270.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 225.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 1.800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar în conformitate cu prevederile Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19;

dimensionarea cuantumului împrumuturilor în funcție de necesarul de lichidități și de dimensiunea întreprinderii, respectiv 18 luni în cazul IMM-urilor sau 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie;

prelungirea valabilității schemei de ajutor de stat până la data de 31 decembrie 2021, respectiv data până la care se emit contracte de garanție /acorduri de finanțare, perioada până la care putând fi efectuată plata grantului fiind cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor acestei OUG și data de 31 decembrie 2022;

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by