MEAT: Apel către reprezentanții mediului de afaceri în vederea actualizării Clasificării activităților din economia națională – CAEN Rev2

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a lansat un apel către reprezentanții mediului de afaceri, în vederea actualizării Clasificării activităților din economia națională – CAEN Rev2. „Schimbarea structurilor economice și tehnologiile noi generează noi activități și produse, care le depășesc ca importanță pe cele existente. Aceste schimbări au avut o creștere accelerată în ultima perioadă de timp, în contextul efectelor pandemiei asupra modalităților de derulare a afacerilor și a creșterii gradului de digitalizare, și reprezintă astfel o provocare constantă pentru clasificările statistice. Ultima actualizare a Clasificării activităților din economia națională – CAEN (CAEN Rev. 1 a devenit CAEN Rev. 2), aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, a fost determinată de necesitatea respectării prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunității Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul Activităților din Comunitatea Europeană – NACE Rev. 2. Astfel, după data de 01.01.2008, documentele depuse de comercianți în susținerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal au fost întocmite potrivit CAEN Rev. 2”, se precizează în apelul lansat de MEAT.

Reprezentanții instituției menționează, totodată, că statul român, prin autoritățile competente, are responsabilitatea să elaboreze și să implementeze politici și programe destinate sprijinirii și dezvoltării mediului de afaceri, precum și diminuării factorilor care afectează buna funcționare a acestuia, inclusiv prin actualizarea cadrului legislativ  privind clasificarea statistică națională a activităților economice din România. „Actualizarea CAEN pe care o avem în vedere are ca obiective, în principal, ordonarea informațiilor economice și sociale potrivit noului mod de organizare și funcționare a societății românești și a economiei naționale, precum și concordanța cu clasificările utilizate pe plan european și internațional. În acest context, facem un apel către dumneavoastră, reprezentanții mediului de afaceri, să ne sprijiniți în demersul nostru privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN și vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite propunerile dumneavoastră concrete și argumentate la adresa de email: info.csu@imm.gov.ro, până la data de 09.07.2021.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by