Modelul Convenției privind implementarea Programului IMM FACTOR și reglementările privind comisionul de risc și comisionul de administrare aferente programului, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 548 din 27 mai 2021 a fost publicat Ordinul nr. 593/2021 al ministrului Finanțelor privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN, a modelului Convenției privind implementarea „Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia”, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2021.

Conform OUG nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare, IMM-urile care contractează finanțări de tip factoring în cadrul Programului beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanției acordate și a valorii rezultate din aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzii aferentă sumelor avansate de finanțator beneficiarului, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 de euro per întreprindere. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.

Pe durata de derulare a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, valoarea dobânzii aferente sumelor avansate de finanțator beneficiarului se suportă în procent de 50% de către Ministerul Finanțelor, pe o perioadă de 8 luni, calculată de la data acordării finanțării de instituția finanțatoare.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by