Noi reglementări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor

Au fost modificate forma și conținutul rapoartelor privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro

În Monitorul Oficial nr. 510 din 17 mai 2021 a fost publicat Ordinul nr. 111/2021 al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul președintelui ONPCSB nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora. Actul normativ modifică forma și conținutul rapoartelor privind transaferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.

Reglementările se aplică exclusiv instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiilor de plată persoane juridice române, precum și punctelor unice de contact stabilite pe teritoriul României pentru instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată persoane juridice străine, conform prevederilor art. 8 alin. (11^1) din Legea nr. 129/2019. Raportul privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro (RTF) este un fișier în format structurat (.dbf), denumit cccccczzllaaaa_f.DBF, unde: cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat fiecărei entități raportoare la înregistrarea în sistem; zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea – sub forma zi, lună, an; _f reprezintă identificatorul tipului de raport.

Pentru instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată persoane juridice române, RTF conține operațiunile de transferuri de fonduri pentru activitatea de remitere de bani derulate atât prin agenții(le) proprii, cât și prin parteneri – persoane juridice române sau persoane juridice străine care nu au puncte unice de contact stabilite pe teritoriul României.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by