O nouă modificare la Codul Muncii

Președintele Klaus Iohannis a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Legea nr. 138/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 501 din 13 mai 2021, conține un articol unic potrivit căruia articolul 34 din Codul muncii se completează astfel: „(…) după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins: În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaților un document care să ateste activitatea desfășurată de aceștia, conform prevederilor alin. (5), să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă”.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by