Fișa postului și regulamentul intern nu mai sunt obligatorii pentru microîntreprinderi

În Monitorul Oficial nr. 474 din 6 mai 2021 a fost publicată OUG nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, care cuprinde o serie de măsuri vizând debirocratizarea și flexibilizarea relațiilor de muncă în microîntreprinderi.

Astfel, potrivit actului normativ, microîntreprinderile cu până la 9 angajați vor putea ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu aceștia prin acord scris, iar specificarea atribuțiilor postului se va putea face atât verbal, cât și în formă scrisă, la solicitarea angajatului. Actul normativ modifică și completează Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și mai prevede eliminarea obligației microîntreprinderilor de  a întocmi un Regulament intern.

Pentru salariații mobili, salariații care desfășoară muncă la domiciliu și salariații microîntreprinderilor, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by