Noul model al Formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”: Principalele modificări

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Ordinul președintelui ANAF nr. 632/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 464 din 4 mai 2021. Actul normativ reglementează noul model al decontului de TVA ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 296/2020, cum ar fi, de exemplu, faptul că nu se preiau în declarația 300 sumele care nu sunt considerate restante în sensul art. 157 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Prezentăm, în cele ce urmează, principalele modificări aduse Formularului 300.

Principalele modificări:

Legea nr. 296/2020 a modificat prevederile art. 303 alin. (4) și (5) din Codul fiscal referitoare la regularizările pe care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA trebuie să le efectueze prin decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal. Astfel, potrivit noilor reglementări, se cuprind în „taxa de plată cumulată” diferențele de TVA de plată stabilite de organele fiscale, nu doar de organele de inspecție fiscală, prin decizii comunicate până la data depunerii decontului, dacă aceste diferențe sunt neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului. Cu titlu de exemplu, se cuprind în taxa de plată cumulată și sumele stabilite, din oficiu, de organele de administrare fiscală, ca urmare a nedepunerii declarațiilor fiscale.

De asemenea, după cum am menționat mai sus, nu se preiau în decontul de taxă sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit altor legi. Menționăm că, potrivit vechilor prevederi, nu se adăugau la taxa de plată cumulată diferențele de TVA de plată stabilite de organele de inspecție fiscală, prin decizii a căror executare a fost suspendată de instanțele de judecată, potrivit legii, dacă erau neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului.

Precizăm că aceste informații se înscriu în decontul de TVA (Formularul 300) la rândul 40, din secțiunea Regularizări conform art. 303 din Codul fiscal.

Având în vedere modificările aduse articolului 303 prin Legea nr. 296/2020, după cum menționează și reprezentanții ANAF, în referatul de aprobare ce a însoțit Ordinul nr. 632/2021, a fost necesară modificarea formularului Decont de TVA, cu adaptarea corespunzătoare a denumirii rândului 40 și a instrucțiunilor de completare.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by