Regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 411 din 20 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 79/2021 al ONPCSB pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Regulamentul se adresează entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, autorităților și instituțiilor publice și private, de la care Oficiul solicită informații în temeiul art. 33 alin. (1) din Lege. Fac obiectul Regulamentului următoarele categorii de informații transmise către Oficiu: datele și informațiile solicitate entităților raportoare; datele și informațiile solicitate autorităților și instituțiilor publice; datele și informațiile solicitate instituțiilor private.

Informațiile care fac obiectul actului normativ se transmit către Oficiu exclusiv în format electronic. Ele se transmit în formatul indicat de Oficiu, în termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, pentru cererile care nu prezintă un caracter de urgență, respectiv în termenul indicat de Oficiu, pentru cererile care prezintă un caracter de urgență, marcate în acest sens.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by