HG nr. 421/2021: Sinteza modificărilor aduse programului IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Hotărârea Guvernului nr. 421/2021 privind modificarea și completarea HG nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE” a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 9 aprilie 2021.

Redăm mai jos principalele modificări introduse de actul normativ:

1. Costul total al finanțărilor de tip leasing financiar acordate în cadrul programului este reprezentat de rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5% pe an pentru finanțările de tip leasing financiar. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator în toate etapele finanțării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc și nici taxele și costurile aferente operațiunilor conexe activității de finanțare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare, asigurare, costuri pentru înregistrarea și publicitatea garanțiilor, dobânda aplicată pentru prefinanțare etc.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by