Portalul www.anaf.ro oferă posibilitatea înregistrării electronice în sistemul One Stop Shop – OSS

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că, începând cu 1 aprilie 2021, portalul www.anaf.ro oferă posibilitatea înregistrării electronice în sistemul One Stop Shop – OSS (Regim special de TVA). „În conformitate cu prevederile Directivei TVA nr. 112/2006 referitoare la implementarea «pachetului TVA privind comerțul electronic», de la data de 1 iulie 2021 întregul sistem OSS va deveni operațional, facilitând companiilor declararea electronică și plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferentă anumitor categorii de bunuri și servicii B2C (Business-to-Consumer)”, precizează ANAF, într-un comunicat.

Utilizarea sistemului este opțională, simplificarea constând în faptul că sistemul oferă oportunitatea ca respectivele companii să nu se mai înregistreze și să declare TVA în fiecare dintre statele membre ale UE în care datorează TVA, dar să beneficieze de servicii electronice pentru îndeplinirea acestor obligații prin intermediul Statului Membru de Identificare. Potrivit reprezentanților ANAF, „scopul dezvoltării acestei scheme este de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri prin simplificarea procedurii de declarare si plată a TVA (B2C), facilitării comerțului transfrontalier și combaterii fraudei TVA”.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by