ANAF a lansat în consultare publică un nou model al formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin Legea nr. 296/2020, au fost aduse modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Prin actul normativ au fost modificate și prevederile art.303 alin.(4) și (5) din Codul fiscal, referitoare la regularizările pe care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA trebuie să le efectueze prin decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal. Astfel, se cuprind în „taxa de plată cumulată” diferențele de TVA de plată stabilite de organele fiscale, nu doar de organele de inspecție fiscală, prin decizii comunicate până la data depunerii decontului, dacă aceste diferențe sunt neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului. Cu titlu de exemplu, se cuprind în taxa de plată cumulată și sumele stabilite, din oficiu, de organele de administrare fiscală, ca urmare a nedepunerii declarațiilor fiscale.

De asemenea, potrivit noilor reglementări, nu se preiau în decontul de taxă sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sau potrivit altor legi. „Menționăm că, potrivit vechii reglementări, nu se adăugau la taxa de plată cumulată diferențele de TVA de plată stabilite de organele de inspecție fiscală, prin decizii a căror executare a fost suspendată de instanțele de judecată, potrivit legii, dacă erau neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului. Precizăm că aceste informații se înscriu în decontul de TVA (formular 300) la rândul 40, din secțiunea Regularizări conform art.303 din Codul fiscal”, precizează inițiatorii, în Referatul de aprobare.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by