Comisia Europeană a lansat o consultare publică referitoare la simplificarea obligațiilor în sprijinul contribuabililor

În calitate de membru al Grupului de experți pe TVA din cadrul Comisiei Europene, CECCAR vă pune la dispoziție și se implică în toate inițiativele la nivel european relevante pentru profesie, mediul de afaceri și societate, în ansamblul ei.


În acest sens,  vă informăm despre consultarea publică lansată de Comisia Europeană menită să colecteze informații privind problemele legate de impozitele directe (în principal, impozitul pe venitul persoanelor fizice) și anumite impozite indirecte (taxa pe valoarea adăugată – TVA) cu care se confruntă în prezent cetățenii atunci când își exercită libertățile în cadrul activităților transfrontaliere. Astfel de probleme pot surveni, de exemplu, în cazul în care cetățenii lucrează, cumpără o proprietate sau se mută în alte state membre ale UE decât țara lor de rezidență.


În Planul său de acțiune pentru o fiscalitate echitabilă și simplificată în sprijinul strategiei de redresare, Comisia a anunțat, pentru 2021, o comunicare care va face bilanțul drepturilor existente ale contribuabililor în temeiul legislației UE, precum și o recomandare adresată statelor membre de a simplifica obligațiile fiscale în sprijinul contribuabililor.


Deși normele UE privind TVA sunt în mare parte armonizate, situația financiară a persoanelor impozabile, în special a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) lasă loc de îmbunătățiri, potrivit aprecierii inițiatorilor acestei consultări publice. Spre exemplu, dificultățile în cazul fluxului de lichidități cu care se confruntă IMM-urile ar putea fi atenuate prin rambursări de TVA mai rapide și mai facile din punct de vedere birocratic, atât în context național, cât și transfrontalier.


De asemenea, posibilitatea de a solicita scutirea de TVA pentru creanțe neperformante și normele clare privind această procedură, precum și utilizarea mai frecventă a sistemului de contabilitate de casă ar putea să contribuie la atenuarea problemelor legate de fluxul de lichidități cu care se confruntă persoanele impozabile, consideră Comisia. În cele din urmă, un bun dialog între contribuabil și administrația fiscală ar putea ajuta atât contribuabilii, cât și administrațiile fiscale. Astfel, administrația fiscală ar putea colecta informații fără a fi neapărat necesară efectuarea unui audit. Totodată, contribuabilii ar putea beneficia de asistență din partea administrațiilor fiscale în caz de dubii privind procedurile.

Potrivit inițiatorilor, scopul acestei consultări publice este de a colecta informații cu privire la problemele actuale și de a identifica cele mai bune practici pentru remedierea acestor probleme.

Consultarea este disponibilă și în limba română, iar pentru a vă exprima opiniile referitoare la toate aspectele semnalate în rândurile de mai sus este necesară crearea unui cont de utilizator pe site-ul UE, accesând următorul link – EUSurvey – Survey (europa.eu)


Termenul-limită pentru completarea chestionarului este 2 iunie 2021.

Written by