Modificările la Normele metodologice de aplicare a Legii privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 179 din 22 februarie 2021 a fost publicată HG nr. 50/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin HG nr. 1850/2006. Actul normativ asigură implementarea în mod corespunzător a prevederilor Legii nr. 200/2006, în contextul modificărilor aduse prin OUG nr. 9/2021.

Astfel, avându-se în vedere că perioada de trei luni calendaristice prevăzută la art. 15 alin. (1) din lege, pentru care se suportă creanțele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din lege, nu se mai raportează la data deschiderii procedurii insolvenței, ci este perioada anterioară datei la care se solicită acordarea drepturilor, prin noul act normativ s-a dispus abrogarea art. 7 din Normele metodologice.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by