Exemplele ilustrative pentru implementarea ISA 540, disponibile gratuit în limba română

Vă informăm că pe site-ul Cod etic – Standarde internaționale a fost publicată versiunea în limba română a Exemplelor ilustrative elaborate de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) pentru a facilita implementarea noului ISA 540 (revizuit) Auditarea estimărilor contabile, inclusiv a estimărilor contabile la valoarea justă, și a prezentărilor de informații aferente.

Exemplele tratează auditarea estimărilor contabile simple și complexe, respectiv pierderile din creditare preconizate și sunt disponibile în format PDF.

Written by