Modificări la schemele de ajutor de minimis aferente Programului de promovare a exportului

În Monitorul Oficial nr. 8 din 5 ianuarie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3.641/2020 al MEEMA pentru modificarea Ordinului MEEMA nr. 1.882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat.

În ceea ce privește schema de ajutor de minimis destinată participării operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate, actul normativ prevede că numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin este de 3.000. De asemenea, potrivit noului Ordin, selectarea operatorilor economici participanți la târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate se realizează de către o comisie de selecție constituită prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, pe baza unei proceduri transparente și nediscriminatorii. Comisia de selecție va verifica eligibilitatea operatorilor economici, inclusiv din punctul de vedere al reglementărilor de ajutor de stat/de minimis, va verifica respectarea regulii de cumul (conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 5 la ordin), va încheia procesul-verbal de selecție a operatorilor economici (proces-verbal care constituie act administrativ ce poate fi contestat în condițiile legii), va comunica rezultatele selecției operatorilor economici. Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 250 milioane lei.

De schema destinată organizării de misiuni economice în străinătate vor beneficia, potrivit noilor reglementări, maximum 1.000 operatori economici. Selectarea operatorilor economici participanți se realizează de către o comisie de selecție constituită prin ordin al ministrului, pe baza unei proceduri transparente și nediscriminatorii. Comisia de selecție va verifica eligibilitatea operatorilor economici, inclusiv din punctul de vedere al reglementărilor de ajutor de stat/de minimis, va verifica respectarea regulii de cumul (conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 5 la ordin), va încheia procesul-verbal de selecție a operatorilor economici (proces-verbal care constituie act administrativ ce poate fi contestat în condițiile legii), va comunica rezultatele selecției operatorilor economici.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by