Noi reglementări privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor

În Monitorul Oficial nr. 1.264 din 21 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 6.974/C/2020 al ministrului Justiției pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C/2008. Actul normativ este o primă etapă în demersul ce precede și pregătește reforma legislativă prin care se va transpune, în legea română, Directiva Digitalizare și care va permite constituirea și înregistrarea, în integralitate pe cale electronică, fără a fi necesară prezența la ghișeu în nicio etapă a procesului de înființare a unei societăți. Astfel, noul Ordin elimină din procesul de înregistrare în registrul comerțului o serie de formalități care nu mai prezintă utilitate, în condițiile în care datele pot fi obținute din baza de date a registrului comerțului sau prin mecanisme de colaborare interinstituțională, unele dintre acestea putând constitui și impedimente în transpunerea Directivei Digitalizare.  Nu vor mai fi astfel necesar a fi prezentate la înregistrare:

 dovada rezervării denumirii – obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului oficiului registrului comerțului, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia;

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by