Proiect MFP pentru clarificarea dispozițiilor OMFP nr. 2.100/2020, respectiv a definiției obligațiilor bugetare restante

Ministerul Finanțelor Publice a publicat, pe site-ul instituției, un proiect de ordin pentru completarea articolului 2 din Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020. Inițiatorii explică, în Referatul de aprobare, că prin OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale s-au reglementat unele măsuri de acordare a unor facilități fiscale. Potrivit dispozițiilor art. art. XXII alin. (1) din OUG nr. 69/2020, la propunerea președintelui ANAF, a fost emis Ordinul MFP nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

„Este de menționat că OUG nr. 69/2020 nu introduce restricții cu privire la anumite categorii de contribuabili, context în care măsurile de anulare a accesoriilor se aplică pentru toate categoriile de debitori. (…) Prin urmare, de facilitățile fiscale prevăzute la art. IX-XII din OUG nr. 69/2020 pot beneficia și debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare, astfel cum se menționează la art. 1 alin. (6) lit. c) din Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii aprobată prin OMFP nr. 2100/2020, fără a se detalia cu privire la stadiul în care se află debitorii în cauză în procedura insolvenței. (…) Este de menționat că OUG nr. 69/2020 este un act normativ cu caracter special în raport de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, și stabilește reguli specifice în ceea ce privește definirea obligațiilor restante”, se menționează în Referatul de aprobare.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by