Noul model al formularului 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și instrucțiunile de completare, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1246 din 17 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4072/2020 al președintelui ANAF privind modificarea Ordinului ANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”.

Prin noul act normativ s-a stabilit un nou model al formularului 101.

De asemenea, au fost operate modificări în instrucțiunile de completare a formularului 101 (Anexa 3). Astfel, la capitolul II „Completarea declarației“, la punctul 3 „Secțiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, după instrucțiunile de la rândul 33, instrucțiunile de completare a formularului se modifică și vor avea următorul cuprins:

Rândul 34 – se înscriu sumele asimilate cheltuielilor nedeductibile în conformitate cu prevederilart. II alin. (1) și (2) din Legea nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

Rândul 37 – se completează cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by