OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață a fost modificată prin OUG nr. 210/2020

Modificările au în vedere vânzările de soldare

În Monitorul Oficial nr. 1193 din 8 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 210/2020 pentru modificarea OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață. Modificările se referă la vânzările de soldare. A fost modificat art. 23 din OG nr. 99/2000, în sensul că a fost eliminată condiția ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare. Astfel, art. 23 stipulează acum că „vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiția ca produsele propuse pentru soldare să fie oferite spre vânzare în mod obișnuit înaintea acestei date”.

De asemenea, din OG nr 99/2000 au fost abrogate:

 Art. 24 – „Stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectivă, în spațiile de vânzare și depozitele structurii de vânzare, precum și, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, și nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.”

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by