ANAF propune modificarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin privind modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit art. 88 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea unei declarații de mențiuni.

În prezent, prin formularul 700 „Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, aprobat prin Ordinul președintelui ANAF nr. 3725/2017, contribuabilii pot depune electronic declarația de mențiuni cu privire la înregistrarea fiscală numai pentru declararea înregistrării sau modificării categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, cu excepția solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by