Noi modele ale unor documente necesare pentru obținerea indemnizației prevăzute la art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1.168 din 3 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1.705/2020 al ministrului muncii și protecției sociale pentru modificarea anexei la Ordinul MMPS nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Actul normativ înlocuiește anexa la Ordinul nr. 848/2020 al MMPS și stabilește noile modele ale cererii, declarației pe proprie răspundere și listei persoanelor cu care societățile cooperative au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, cărora le-a fost întreruptă activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, și care urmează să beneficieze de indemnizația acordată în baza art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, și a OUG nr. 32/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 60/2020, pe perioada suspendării temporare a convențiilor individuale de muncă.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by