Proiect MFP: Reguli pentru determinarea plăților anticipate aferente ultimului trimestru, în cazul contribuabilor care au efectuat plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020 la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent

Ministerul Finanțelor Publice a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de OUG privind modificarea și completarea unor acte normative și pentru instituirea unor măsuri fiscale. Potrivit inițiatorilor, elaborarea proiectului are la bază necesitatea stabilirii unor reguli pentru determinarea plăților anticipate aferente ultimului trimestru, în cazul contribuabilor care au efectuat plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020 la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent, precum și a clarificării modului de calcul, plată și declarare de către contribuabili a obligațiilor fiscale vizând impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii datorate pentru indemnizațiile acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, din bugetul de stat sau decontate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. De asemenea, se intenționează asigurarea aplicării unui regim fiscal unitar tuturor persoanelor fizice beneficiare ale indemnizațiilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, din bugetul de stat sau decontate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, indiferent de regimul fiscal aplicabil categoriei de venituri pe care acestea le obțin în mod curent și pentru care beneficiază de facilități fiscale. Proiectul mai are în vedere modificarea și completarea Legii nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, în vederea asigurării mecanismului necesar prin care autoritățile și entitățile contractante pot primi și prelucra facturile electronice.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by