ANAF propune modificarea modelului și conținutului formularelor 100 și 710. Modificările au în vedere evidențierea distinctă a costului de achiziție a aparatelor de marcat electronice fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat și 710 – Declarație rectificativă.

După cum se știe, prin OPANAF nr. 587/2016, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat modelul și conținutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, respectiv formularul 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat și formularul 710 – Declarație rectificativă. Elaborarea noului proiect de ordin pentru modificarea OPANAF nr. 587/2016 a fost impusă, conform Referatului de aprobare, de faptul că, potrivit prevederilor Legii nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor scad, din impozitul datorat, costul de achiziție a aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcțiune. În acest context, ANAF propune modificarea formularului 100 și a instrucțiunilor de completare a acestuia, precum și a formularului 710, prin introducerea unor rânduri distincte pentru evidențierea costului de achiziție a aparatelor de marcat electronice fiscale.

Proiectul de ordin poate fi consultat aici.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by