MFP propune o serie de modificări la procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr.2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei. Potrivit inițiatorilor, proiectul de act normativ a fost elaborat în vederea armonizării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019 cu modificările și completările care au intervenit  în Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, și care conține prevederi cu privire la:

 eliminarea sintagmei „în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei” din titlul Ordinului, precum și din titlul procedurii prevăzută în anexa la Ordin;

▪ modificarea termenului de depunere a notificării;

▪ modificarea termenului de depunere a cererii de restructurare a obligațiilor bugetare;

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by