Noi modificări ale Legii societăților: se elimină cerința privind capitalul social minim pentru SRL-uri și se simplifică transferul părților sociale către terți

În Monitorul Oficial nr. 1.018 din 2 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990. Actul normativ vizează eliminarea pragului de 200 lei aferent capitalului social minim pentru societățile cu răspundere limitată (SRL-uri), precum și unele măsuri menite să simplifice procedura de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) pentru această categorie de societăți, potrivit expunerii de motive ce a însoțit legea, în varianta de proiect.

Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 223/2020, art. 11 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 va avea următorul cuprins: „Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată se divide în părți sociale egale”. În forma anterioară acestei modificări, același articol (alin. (1)) prevedea următoarele: „Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei și se divide în părți sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei”.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by