ANAF a publicat pentru consultare proiectul de ordin referitor la organizarea și operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin al președintelui ANAF privind organizarea și operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN și pentru aprobarea procedurii privind obligația instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică de a furniza informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Acest ordin urmează să abroge Ordinul președintelui ANAF nr. 3770/2015.

Ordinul ANAF nr. 3770/2015 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală prevede procedura aplicabilă de către ANAF.

Ca urmare a unor modificări aduse reglementărilor în domeniu la nivel european în ultimii ani, s-a stabilit un cadru juridic eficient și cuprinzător pentru abordarea colectării de bani sau de bunuri în scopuri teroriste, prin impunerea obligației ca statele membre să identifice, să înțeleagă și să atenueze riscurile legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului. „Astfel, modificările aduse prin Directiva 2018/843 vizează necesitatea adoptării unor măsuri legislative pentru a combate riscurile legate de problema anonimatului aferent tranzacțiilor cu monede electronice, cum ar fi includerea furnizorilor implicați în servicii de schimb între monedele electronice și monedele fiduciare (adică monedele și bancnotele desemnate ca având curs legal și moneda electronică ale unei țări, acceptate ca mijloc de schimb în țara emitentă) în categoria entităților raportoare pentru instituirea unor obligații în sarcina acestora care să conducă la identificarea activităților suspecte”, se precizează în Referatul de aprobare a actului normativ.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by