Noi modele de formulare utilizate în activitatea de inspecție economico-financiară, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 868 din 23 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2.737/2020 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului actelor de control și ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecție economico-financiară.

Actul normativ reglementează modelul și conținutul actelor de control și ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecție economico-financiară, prevăzute în anexele nr. 1-15, care fac parte integrantă din acest ordin. Astfel, Ordinul MFP nr. 2.737/2020 aprobă modelul și instrucțiunile de completare ale următoarelor documente utilizate în activitatea de inspecție economico-financiară:  Raport de inspecție economico-financiară; ▪ Notă unilaterală; ▪ Proces-verbal; ▪ Raport de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse; ▪ Raport de verificare documentară prealabilă; ▪ Notă de constatare; ▪ Raport intermediar; ▪ Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor; ▪ Proces verbal de îndeplinire a procedurii;

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by