ANOFM: Întrebări frecvente legate de măsurile de sprijin în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (OUG nr. 92/2020 și OUG nr. 132/2020)

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANCOM) a publicat, pe site-ul instituției, răspunsurile la o serie de întrebări frecvente adresate de cei interesați legate de măsurile de sprijin în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, respectiv de aplicarea OUG nr. 92/2020 și OUG nr. 132/2020.  Le publicăm în cele ce urmează:

OUG nr. 92/2020

● Depășirea termenelor prevăzute de art.II alin.(2) și respectiv alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2020 atrage decăderea angajatorilor din dreptul de a beneficia de prevederile art.I alin.(1) din această ordonanță de urgență?

Răspuns: Termenul prevăzut la art.II alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2020, este termen de decădere, cu atât mai mult cu cât data de 25 ale lunii se referă la luna ulterioară perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile. În privința termenului prevăzut la art.II alin.(4) din același act normativ, acesta este termenul de decontare din bugetul asigurărilor pentru șomaj, deci în obligația instituției statului, respectiv a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by