HG nr. 778/2020, care modifică Normele de aplicare a programului IMM Invest România, publicată în Monitorul Oficial

HG nr. 778/2020 privind modificarea și completarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 848 din 16 septembrie 2020. Principalele modificări au în vedere transpunerea și corelarea la nivelul normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, a modificărilor efectuate la nivelul OUG nr. 110/2017, care au format obiectul de reglementare a OUG nr. 143/2020 și care au avut în vedere implementarea la nivelul programului a modificărilor schemei de ajutor de stat instituite prin Programul IMM – Invest aprobate de Comisia Europeană, care a emis decizia de autorizare C92020 5555 din 7 august 2020.

Actul normativ vizează, potrivit Notei de fundamentare, următoarele aspecte detaliate la nivelul normelor de aplicare a programului IMM INVEST ROMÂNIA:

 modificarea titlului actului normativ, în concordanță cu modificările aduse titlului normei primare, astfel: HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA;

▪ modificarea perioadei de subvenționare a dobânzii pentru o perioadă fixă de 8 luni, astfel încât și IMM-urile care au accesat programul într-o etapă ulterioară să beneficieze de aceleași avantaje precum cele acceptate în prima etapă;

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by