HG nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, publicată în Monitorul Oficial

HG nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 842 din 14 septembrie 2020. Potrivit actului normativ, starea de alertă se prelungește cu încă 30 de zile, de la 15 septembrie.

Pe durata stării de alertă, măsurile de prevenire și control ale infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în cele trei anexe la HG 782/2020:

a) anexa nr. 1 – „Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns”;

b) anexa nr. 2 – „Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților”;

c) anexa nr. 3 – „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc”.

Ca și până acum, în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă purtarea măștii de protecție este obligatorie. De asemenea, în actul normativ se menționează că purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite intervale orare, stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by