(UPDATE) Noi prevederi privind înregistrarea în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea TVA, prevăzute la art. 314 și 315 din Codul fiscal, publicate în Monitorul Oficial

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentantul CECCAR în VAT Expert Group

UPDATE: Ordinul ANAF nr. 3.039/2020 modifică Procedura de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prestează servicii pe cale electronică, aprobată prin Ordinul președintelui ANAF nr. 3.737/2016, ca urmare a transpunerii în legislația națională a prevederilor Regulamentului UE nr. 815/2012 în ceea ce privește regimul special pentru persoanele impozabile care prestează servicii electronice, de telecomunicații, de televiziune sau radiodifuziune către persoane neimpozabile.

Prezentăm în continuare, în plus față de știrea publicată anterior, o sinteză a principalelor prevederi ale actului normativ, menționând, comparativ, și prevederile legislative înlocuite de noul ordin.

Anexa la Ordinul președintelui ANAF nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 25/10.01.2017, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care optează pentru utilizarea regimului non-UE trebuie să depună și o declarație prin care se confirmă că persoana nu și-a stabilit sediul activității economice pe teritoriul Uniunii Europene și nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia.

Vechea prevedere: Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care optează pentru utilizarea regimului non-UE trebuie să depună și o declarație prin care se confirmă că persoana nu este înregistrată în scopuri de TVA în Uniunea Europeană.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by