OUG nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial

OUG nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 551 din 25 iunie 2020. Actul normativ introduce o serie de măsuri, între care:

Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 zile. Este prevăzut și  mecanismul de recalculare a impozitului specific datorat, în sensul scăderii acestei perioade din totalul de 365 zile ale anului fiscal. Această scutire de impozit va fi aplicabilă de către toți contribuabilii care se află sub incidența Legii nr.170 /2016 privind impozitul specific unor activități.

Pentru contribuabilii care în anul 2020 aplică prevederile art. IX din OUG nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, deoarece impozitul specific se determină la nivelul unui an calendaristic, mecanismul de calcul al acestuia impune cumularea numărului de zile în care nu s-a desfășurat activitate în perioada stării de urgență cu cele 90 de zile stabilite de prezentul act normativ, totalul acestora urmând să se scadă din cele 365 zile ale anului fiscal.

Prin derogare de la prevederile art.8, alin. (1) din Legea nr. 170/2016, declararea și plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la 25 octombrie 2020, inclusiv.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by