MFP: Măsuri de sprijin pentru firmele afectate de criza SARS-CoV-2

Guvernul a aprobat propunerile Ministerului Finanțelor Publice (MFP) pentru măsuri suplimentare de sprijin acordate firmelor afectate de criza SARS-CoV-2 care să asigure continuarea activității lor și păstrarea locurilor de muncă în economie. „Măsurile vor avea efecte pozitive orizontale pe circuitele economico-financiare și asupra furnizorilor direcți și indirecți”, precizează MFP, într-un comunicat. Actul normativ prevede, printre altele, prelungirea scutirii de obligația plății impozitului specific pentru anumite domenii economice, extinderea acordării de bonificații pentru plata impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și prelungirea suspendării calculului de dobânzi și penalități de întârziere.

Prorogarea unor termene

Astfel, Executivul a aprobat prelungirea aplicării următoarelor măsuri fiscale până la data de 25 octombrie 2020, inclusiv:

  • nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform Codului de procedură fiscală, pentru obligațiile fiscale care au devenit scadente după data de 21 martie 2020;

  • nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare;

  • măsurile referitoare la suspendarea executării silite, reducerea semnificativă a perioadei de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, suspendarea termenului de prescriere, suspendarea condițiilor de menținere a eșalonărilor la plată.
Măsuri privind impozitul specific

Pe perioada stării de urgență, contribuabilii plătitori de impozit specific, reglementat de Legea nr.170 /2016, au beneficiat de scutire de la plata impozitului. Având în vedere restricțiile legate de desfășurarea activității aplicabile în continuare anumitor domenii, s-a impus prelungirea aplicării măsurilor de reducere a sarcinii fiscale pentru acest sector de activitate, prin acordarea unei scutiri de impozit aferent unei perioade din anul 2020.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by