Documentul IFAC „Recomandări pentru prezentarea informațiilor privind obiectivele de dezvoltare durabilă (SDGD)”, pus la dispoziție în limba română de CECCAR

Ca parte a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, vă punem la dispoziție versiunea în limba română a documentului Recomandări pentru prezentarea informațiilor privind obiectivele de dezvoltare durabilă (SDGD), întocmit de IFAC.

Adoptate în 2015 de toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite, cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (SDG) oferă un plan pentru un viitor mai durabil și tratează unele dintre cele mai grave și urgente probleme globale, precum sărăcia, lipsa de egalitate, schimbările climatice și degradarea mediului înconjurător.

Recomandările pentru prezentarea informațiilor privind obiectivele de dezvoltare durabilă ajută organizațiile la armonizarea strategiilor de afaceri cu SDG-urile pentru a dezvolta soluții orientate spre afaceri și a spori durabilitatea corporativă, la sporirea credibilității prezentării informațiilor privind SDG-urile și la stabilirea celor mai bune practici pentru raportarea corporativă cu privire la SDG.

Documentul în limba română este disponibil la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by