COVID-19: Măsuri active de sprijin pentru angajați și angajatori. S-a publicat în Monitorul Oficial OUG nr. 92/2020

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil

reprezentantul CECCAR în VAT Expert Group

Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 459 din 29 mai 2020.

Principalele prevederi

I Măsuri de sprijin financiar pentru salariați, după data de 1 iunie 2020

  1. Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați:

a. au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 (indemnizația de șomaj tehnic)

sau

b. au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii și nu au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic în perioada stării de urgență sau alertă beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut.

Obligații pentru angajatori:  Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri. Această obligație nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

Condiții: Măsurile de sprijin financiar se aplică doar persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă;
  • au beneficiat fie de indemnizațiile prevăzute de  art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 (indemnizația de șomaj tehnic sau indemnizația specifică altor profesioniști, sportivi, avocați, persoane care obțin venituri din drepturi de autor), fie de prevederile art. 53 din Codul Muncii (indemnizație de minimum 75% cu condiția să se afle la dispoziția angajatorului).

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by