MFP propune modificarea Normelor metodologice de aplicare a Programului IMM Invest România

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un Proiect de hotărâre vizând modificarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

Printre propunerile de modificare a normelor de aplicare a programului avute în vedere prin proiectul menționat se numără:

  • renunțarea la cerința de instituire a ipotecii legale asupra universalității de bunuri mobile și imobile aparținând debitorului și la ipotecile convenționale constituite de terții garanți, ca parte integrantă din structura de garanții a creditelor garantate în cadrul programului;
  • introducerea unor reglementări potrivit cărora certificatul de atestare fiscală se transmite de către instituția de credit finanțatoare, ținând cont de faptul că este vorba despre date obținute și de bancă și de FNGCIMM din aceeași sursă – baza de date gestionată de MFP; doar în situația în care valabilitatea certificatului de atestare fiscală expiră până la data aprobării garanției, consultarea se va realiza de către FNGCIMM prin utilizarea acordului beneficiarului privind consultarea bazei de date a MFP;
  • introducerea unei reglementări având caracterul unei norme de precizare, potrivit căreia ipotecile legale se individualizează în contractul de garantare.

Mai multe despre modificările propuse în ceea ce privește Normele metodologice de aplicare a Programului IMM Invest România puteți citi în CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by