Ordinul privind facilitățile fiscale acordate pentru importul mărfurilor necesare combaterii efectelor epidemiei de COVID-19, publicat în Monitorul Oficial

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Ordinul nr. 1926/2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020, emis de Ministerul Finanțelor Publice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 11 mai 2020. Formă aplicabilă la 12 mai 2020.

Principalele prevederi ale Ordinului:

1. Se aprobă Lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import și TVA conform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020 (lista este prezentată într-o anexă la ordin);

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by