ANAF: Proiect de ordin privind aprobarea formularului pentru raportarea aranjamentelor transfrontaliere

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat luni, 4 mai a.c., proiectul de Ordin al președintelui ANAF privind aprobarea formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanți, după caz, în vederea raportării informațiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării.

Așa cum se menționează și în referatul de aprobare, prevederile Directivei (UE) 2018/822 a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării (DAC6) au fost transpuse în legislația națională prin Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, despre care am informat în revista noastră.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by